ELY -logo
VALTATIEN 13 PARANTAMINEN VÄLILLÄ LAPPEENRANTA - NUIJAMAA
Hallinnolliset asiakirjat
Etusivu > Hallinnolliset asiakirjat
Tiesuunnitelmat
VT 13 MUSTOLAN ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAPPEENRANTA
Tiesuunnitelman hyväksymispäätös 23.6.2011
Lausunnot
VT 13 PARANTAMINEN VÄLILLÄ METSÄKANSOLAN PT 14829 - SUIKINSILTA, LAPPEENRANTA
Tiepäätös 16.3.2005
Tiesuunnitelman muutos, hyväksymispäätös 9.9.2004
Tiesuunnitelman hyväksymispäätös 14.1.2004
Kuulutus 10.4.2003
Lausunnot
Muistutukset
VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE
MUSTOLA - METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA
Tiesuunnitelman hyväksymispäätös 16.11.2010
Lausunnot
SOSKUAN PAIKALLISTIEN 14831 PARANTAMINEN VÄLILLÄ VT13 - ETELÄ-KARJALAN JÄTTEIDENKÄSITTELYLAITOKSEN LIITTYMÄ, LAPPEENRANTA JA JOUTSENO
Tiesuunnitelman hyväksymispäätös 17.9.2004
Lausunnot
VT 13 PARANTAMINEN TIEJÄRJESTELYINEEN NUIJAMAAN RAJANYLITYSPAIKALLA
LAPPEENRANNAN KAUPUNGISSA
Tiepäätös 14.4.2003
Tiesuunnitelman hyväksymispäätös 14.4.2003
Kuulutus 11.10.2002
Lausunnot
Muistutukset
VT:N 13 YKSITYISTIELIITTYMÄ KARHUSÄRVEN KOHDALLA, LAPPEENRANTA / YKSITYISTEN TEIDEN LIITTYMÄSUUNNITELMA
Liittymäsuunnitelman hyväksymispäätös 16.7.1998
Kuulutus 1.6. - 15.6.1998
Lausunnot
Muut suunnitelmat
VT 13 TIEJÄRJESTELYINEEN NUIJAMAAN RAJANYLITYSPAIKALLA, YLEISSUUNNITELMA, LAPPEENRANTA
Yleissuunnitelman hyväksymispäätös 14.6.2002
Ympäristölupapäätökset
Päätös Vuorenpolven siltojen rakentamisesta Soskuanjoen yli
VT 13 NUIJAMAAN REKKALIIKENTEEN ODOTUSALUE  JA -KAISTA, LAPPEENRANTA
Toimenpidepäätös 11.7.2008
KOKKOLA - NUIJAMAA VT:N 13 PARANTAMINEN VARUSTAMALLA TIE RASKAAN LIIKENTEEN LISÄKAISTALLA VÄLILLÄ METSÄKANSOLAN PT 14829 - SUIKINSILTA, LAPPEENRANTA
Hanke- ja toimenpidepäätös 2.10.2002
Muut päätökset
Reissumiehen liittymälupa valtatielle 13, Lappeenranta 14.5.2012