ELY -logo
VALTATIEN 13 PARANTAMINEN VÄLILLÄ LAPPEENRANTA - NUIJAMAA
Rakennusuunnitelmat

Valtatie 13, Mustolan eritasoliittymän rakentaminen
tiejärjestelyineen, Lappeenranta

Toteutusvaihe II

Etusivu > Rakennussuunnitelmat > Vt 13 Mustolan etl:n rakentaminen, Lpr

Piir.nroSisältöPvm

R1YHTEISET ASIAKIRJAT
Kansilehti
Sisällysluettelo
R1-1
Hankekohtainen työselitys
09.10.2013
R1-2
Turvallisuusasiakirja
R1-10Yleiskartta09.10.2013

R3HANKKEEN PÄÄTIEN SUUNNITELMA
Suunnitelmakartta
R3-1Suunnitelmakartta09.10.2013
Pituusleikkaus
R3-2vt13 plv 170-76009.10.2013

Rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus
R3-3Vt13 09.10.2013
Paalukohtaiset poikkileikkaukset
R3-4Vt13 plv 180-440 ja 500-72009.10.2013


R4YLEISTEN TEIDEN JÄRJESTELYSUUNNITELMA

Suunnitelmakartta
Kts. piir.nro R3-1
Pituusleikkaus
R4-1Ramppi E1R1 plv 0-20109.10.2013 

Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset
R4-2Ramppi E1R109.10.2013

Paalukohtaiset poikkileikkaukset
R4-3Ramppi E1R1 plv 20-19009.10.2013

R5YKSITYISTEN TEIDEN JÄRJESTELYSUUNNITELMA
Suunnitelmakartta
Kts. piir.nro R3-1
Pituusleikkaus
R5-1Y1 Pajarilanväylä plv 65-55009.10.2013
Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset
R5-2Y1 ja J1.109.10.2013
R5-3Kiertoliittymät 1 ja 209.10.2013
Paalukohtaiset poikkileikkaukset
R5-4Y1 plv 80-54009.10.2013
R5-5Kiertoliittymä 1 plv 7-2809.10.2013
R5-6Kiertoliittymä 2 plv 10-3009.10.2013

R7TIENPITÄJÄLLE KUULUMATTOMIEN RAKENTEIDEN SUUNNITELMAT
R7-1Jäteveden paineviemäri ja vesijohto, pituusleikkaus09.10.2013
R7-2Nykytilannekartta09.10.2013

R8KUIVATUSSUUNNITELMA
Kuivatuskartta, kts. piir.nro R3-1
R8-1Kiertoliittymä 1, tasauspiirustus09.10.2013
R8-2Kiertoliittymä 2, tasauspiirustus09.10.2013
R8-3Rumpuluettelo09.10.2013
R8-4Kaivokortit, yhteensä 24 kpl
09.10.2013

R9TIEYMPÄRISTÖSUUNNITELMA
Tieympäristökartat
R9-1Suunnitelmakartta09.10.2013

R10MASSATALOUSSUUNNITELMA
R10-1Valtatie 13 ja E1R124.10.2013
R10-2E1R124.10.2013
R10-3Kiertolittymä 124.10.2013
R10-4Kiertolittymä 224.10.2013
R10-5Y1 Pajarilanväylä ja Y224.10.2013
R10-6Vesihuoltolinjojen siirto24.10.2013
R10-7Koko hanke24.10.2013

R11VALAISTUSSUUNNITELMA
Sisällysluettelo30.08.2013
Työkohtainen työselitys30.08.2013
Kustannusarvio30.08.2013
Suoriteluettelo30.08.2013
Suojaputkiluettelo30.08.2013
R11-1Yleiskartta30.08.2013
R11-2Suunnitelmakartta30.08.2013
R11-3Tyyppipoikkileukkaus30.08.2013
R11-4Valaisinpylväs- ja jalustaluettelo30.08.2013
R11-5Keskus UVK0127, pääkaavio30.08.2013
R11-6Keskus UVK0127, ryhmitystaulukko30.08.2013
R11-7Keskus UVK0127, kuormitustaulukko30.08.2013
R11-8Keskus TVK XIII, ryhmitystaulukko30.08.2013
R11-9Keskus TVK XIII, kuormitustaulukko30.08.2013
(ryhmät A ja B)
Tyyppipiirustukset:
Ty 11/1Tievalaistus, piirustusmerkinnät11.11.1991
Ty 8/92Kaapeli tierakenteessa27.01.1987
Ty11/204Valaisinpylväät, kallioperustus15.12.1988
Kilpiohje 201310.07.2013

R12LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA
R12-1Suunnitelmakartta09.10.2013
R12-2Portaalin 29 yleispiirustus09.10.2013
R12-3Portaalin 34 yleispiirustus09.10.2013
R12-4Mitoituspiirustukset, yhteensä 24 kpl
R12-5Liikennemerkkiluettelo09.10.2013
R12-6Opastusmerkin nro 4 tukien mitoitusohjelmataulukko (Opta 3-3)


R13POHJANVAHVISTUSSUUNNITELMA

Rakennekerroksien mitoitustaulukot27.08.2013

R14MITTAUSSUUNNITELMA
R14-1Linjakartta09.10.2013
Linjalaskennat (zip-tiedostossa)
Koneautomaatioaineisto (zip-tiedostossa)
Maastomalli (zip-tiedostossa)

R20SUUNNITTELUAINEISTO
Maaperätutkimukset
Pohjatutkimuskartta09.10.2013
Maanäyte, rakeisuuskäyrät (vuosi 2013)05.07.2013
Suunnitteluryhmien kokouksien muistiot
Kokous 1/201325.04.2013
Kokous 2/201311.06.2013
Asemakaavakartta, luonnos11.09.2013