ELY -logo
VALTATIEN 13 PARANTAMINEN VÄLILLÄ LAPPEENRANTA - NUIJAMAA

Tiesuunnitelma,

Soskuan tieyhteyden parantaminen välillä vt 13 - Etelä-Karjalan
jätteidenkäsittelylaitoksen liittymä, Lappeenranta ja Joutseno
Etusivu > Tiesuunnitelmat > Soskuan tieyhteys välillä vt13 - Etelä-Karjalan jätteidenkäsittelylaitos

Piir.nroSisältöPvm
OSA A
YLEISET ASIAKIRJAT
A0Kansilehti
A1Esitteet tiesuunnitelman tarkoituksesta ja tietoa tietoimituksesta
A2Tiesuunnitelman sisällysluettelo20.12.2002
A3Tiesuunnitelman esittely
A4Tiesuunnitelmaselostus 20.12.2002
A5Maanomistajaluettelo11.09.2002
A6Kuulutus maastotöiden aloittamisesta20.04.2002
A7Kuulutus suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuudesta ja
esittelytilaisuuden hanketiedote
11.09.2002
18.09.2002
A8Arvio laitesiirroista aiheutuvista kustannuksista
A9Toimenpidepäätös20.05.2002
OSA B
KUSTANNUSARVIO
B1Kustannusarvio ja kustannusjakoesitys20.12.2002
OSA C
PIIRUSTUKSET
Piirustusmerkinnät
1 YLEISKARTTA / teiden hallinnolliset järjestelyt
T1-1Yleiskartta ja teiden hallinnolliset järjestelyt
2 PÄÄTIE
Suunnitelmakartat
T2-1Vt13 paaluväli 0 – 60020.12.2002
T2-2P1 paaluväli 0 – 70020.12.2002
T2-3P1 paaluväli 700 - 142020.12.2002
T2-4P1 paaluväli 1420 - 210020.12.2002
T2-5P1 paaluväli 2100 - 2950
P2 paaluväli 0 - 126
20.12.2002
T2-6P1 paaluväli 2950 - 3420
P2 paaluväli 0 - 120
20.12.2002
T2-7P1 paaluväli 3420 - 416020.12.2002
Pituusleikkaukset
T2-8Vt13 paaluväli 0 - 60020.12.2002
T2-9P1 paaluväli 0 - 140020.12.2002
T2-10P1 paaluväli 1400 - 280020.12.2002
T2-11P1 paaluväli 2800 - 416020.12.2002
Teiden peruspoikkileikkaukset
T2-12Vt1320.12.2002
T2-13P1 paaluväli 0 - 240020.12.2002
T2-14P1 paaluväli 2700 - 4160  yksityistiet Y1 - Y620.12.2002
3 MUUT YLEISET TIET
Pituusleikkaukset
T3-1P2 paaluväli 0 - 12620.12.2002
T3-2P3 paaluväli 0 - 12020.12.2002
Teiden peruspoikkileikkaukset
T3-3P2 ja P320.12.2002
4 YKSITYISET TIET
Suunnitelmakartat on esitetty osassa C2, kartta T2-2 - T2-7
Pituusleikkaukset
T4-1Y1 paaluväli 0-4020.12.2002
T4-2Y2 paaluväli 0-6520.12.2002
T4-3Y3 paaluväli 0-8020.12.2002
T4-4Y4 paaluväli 0-4820.12.2002
T4-5Y5 paaluväli 0-4520.12.2002
T4-6Y6 paaluväli 0-4020.12.2002
Yksityisteiden perispoikkileikkaukset on esitetty osassa C2, Piir.no. T2-14
5 KADUT
Suunnitelmakartat on osassa C2, kartta T2-2 - T2-4
Pituusleikkaukset
T5-1K1 paaluväli 0-5020.12.2002
T5-2K2 paaluväli 0-4020.12.2002
T5-3K3 paaluväli 0-4520.12.2002
8 KUIVATUS, UOMAT JA POHJAVESISUOJAUKSET
T8-1Laskuoja 1, pituusleikkaus20.12.2002
T8-2Laskuoja 1, pituusleikkaus20.12.2002
9 TIEVALAISTUS
T9-1Yleiskartta Vt13 plv 0-60020.12.2002
T9-2Yleiskartta Vt13 plv 600-98020.12.2002
T9-3Yleiskartta Vt13 plv 980-170020.12.2002
T9-4Yleiskartta P1 plv 2100-290020.12.2002
11 JOHDOT JA LAITTEET
Suunnitelmakartat
T11-1P1 plv 0-700, Vt13 plv 220-48020.12.2002
T11-2P1 plv  700-1420 20.12.2002
T11-3P1 plv 1420-2100 20.12.2002
T11-4P1 plv 2100-2950
P2 plv 0-126
20.12.2002
T11-5P1 plv 2950-3420
P3 plv 0-120
20.12.2002
T11-6P1 plv 3420-416020.12.2002
OSA ESUUNNITTELUAINEISTO
E1Mustolan osayleiskaava28.01.2002
E1bOte Mustolan osayleiskaavan ympäristöselvityksestä
E2Etelä-Karjalan seutukaava14.03.2001
E3Ohjeellinen tietoimituskartta Vt13 plv 0-60020.12.2002
E4Ohjeellinen tietoimituskartta P1 plv 0-70020.12.2002
E5Ohjeellinen tietoimituskartta P1 plv 700-142020.12.2002
E6Ohjeellinen tietoimituskartta P1 plv 1420-210020.12.2002
E7Ohjeellinen tietoimituskartta P1 plv 2100-295020.12.2002
E8Ohjeellinen tietoimituskartta P1 plv 2950-342020.12.2002
E9Ohjeellinen tietoimituskartta P1 plv 3420-416020.12.2002
E10-1Kaivokortit ja vesianalyysit
E10-2Kaivokortit ja vesianalyysit
E11Salaojakartta
E12Fingrid, lausunto 110kV linjasta11.11.2002