ELY -logo
VALTATIEN 13 PARANTAMINEN VÄLILLÄ LAPPEENRANTA - NUIJAMAA
Tiesuunnitelma,
Valtatie 13 Mustolan eritasoliittymän rakentaminen, Lappeenranta
Etusivu > Tiesuunnitelmat > Ts, Vt 13 Muustolan etl:n rakentaminen, Lappeenranta

Piir.nroSisältöPvm
OSA A
TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA

Sisällysluettelo

Tiesuunnitelman yleisesite
1.1TTiesuunnitelmaesite
1.2TTiesuunnitelmaselostus23.08.2010
1.3TMaanomistajaluettelo23.08.2010
1.4T-1Kustannusarvio23.08.2010
1.4T-2Kustannuserittely ja jakoehdotus23.08.2010
1.5TSuunnitteluprosessiin liittyvä aineisto
1.5T-1 Kuulutus suunnittelun aloittamisesta ja esittelytilaisuudesta10.05.2010
1.5T-2 Esittelytilaisuuden muistio21.06.2010
1.6TKaavatilannekartat
1.6T-1 Ote Lappeenrannan keskustaajaman yleiskaavayhdistelmästä 199903.08.2010
1.6T-2 Asemakaava, 457 Mustolan kylä26.10.2005

OSA BTIESUUNNITELMAN PÄÄPIIRUSTUKSET
2.1-2TYleis- ja teiden hallinnollisten järjestelyiden kartta23.08.2010
3T
Suunnitelmakartta
3TSuunnitelmakartta23.08.2010
4TLiikennetekniset poikkileikkaukset 1:100
4T-1V123.08.2010
4T-2V123.08.2010
4T-3V123.08.2010
4T-4Rampit R1 ja R223.08.2010
4T-5Kevyen liikenteen väylät23.08.2010
4T-6Yksityistiet, maantiet, kadut23.08.2010
5TPituusleikkaukset
5T-1V1 paaluväli 0- 109023.08.2010
5T-2R1 paaluväli 0 – 19823.08.2010
5T-3R2 paaluväli 0 - 24423.08.2010
5T-4J1 paaluväli 0 – 78023.08.2010
5T-5Y1 / M1 paaluväli 0 – 76023.08.2010
5T-6Y2 paaluväli 0- 26523.08.2010
5T-7Y3 paaluväli 0 – 268 ja Y4 paaluväli 0 – 5023.08.2010
5T-8Y5 / K1 paaluväli 0 –9923.08.2010
5T-9Y6 paaluväli 0-2423.08.2010
5T-10J2 paaluväli 0 - 3223.08.2010
OSA CTIESUUNNITELMAN INFORMATIIVINEN AINEISTO
6TJohtokartta23.08.2010
7.1T-1Tieympäristön käsittelyn suunnitelmakartta23.08.2010
7.1T-2Tieympäristön käsittely, leikkaukset23.08.2010
7.3TMustolan risteyssillan S1 ympäristökuva01.08.2010
7.4TSulkutien alikulkusillan S2 ympäristökuva01.08.2010
11TValaistuksen yleiskartta23.08.2010
12TViitoituksen yleiskartta23.08.2010
16.1TMeluselvitys
17.1TMustolan vanha kaatopaikka, maaperän pilaantuneisuustutkimus23.08.2010