ELY -logo
VALTATIEN 13 PARANTAMINEN VÄLILLÄ LAPPEENRANTA - NUIJAMAA
Tiesuunnitelma,
Valtatien 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille
Mustola-Metsäkansola, Lappeenranta
Etusivu > Tiesuunnitelmat > Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaista Mustola-Metsäkonsola

Piir.nroSisältöPvm
OSA A
YLEISET ASIAKIRJAT
A0Kansilehti
A1Esitteet tiesuunnitelman tarkoituksesta ja tietoa tietoimituksesta
A2Tiesuunnitelman sisällysluettelo
A3Tiesuunnitelman esittely
A4Tiesuunnitelmaselostus31.08.2009
A5Maanomistajaluettelo05.05.2009
A6Kuulutus tiesuunnitelman laatimisen ja maastotöiden aloittamisesta13.10.2008
A7Kuulutus suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuudesta26.05.2009
A8Tiesuunnitelman laadinnan aikana saatu palaute ja
esittelytilaisuuden osanottajaluettelo
A8-1Osanottajaluettelo02.06.2009
A8-2Palaute, Pethman
A9Laiteomistajien lausunnot
A9-1Lausunto/Lappeenrannan Energiaverkot Oy15.07.2009
A9-2Lausunto/TeliaSonera Finland Oyj04.08.2009
A10Kaakkois-Suomen tiepiirin toimenpidepäätös11.07.2008
A12Hallinnollisen käsittelyn aikana syntyvä aineisto
OSA B
KUSTANNUSARVIO
B1Kustannusarvio31.08.2009
OSA C
PIIRUSTUKSET
Piirustusmerkinnät
1 Yleiskartta / teiden hallinnolliset järjestelyt
T1-1Yleiskartta31.08.2009
2 Päätie
Suunnitelmakartat
T2-1Vt13 paaluväli 0 – 140031.08.2009
T2-2Vt13 paaluväli 1400 – 280031.08.2009
T2-3Vt13 paaluväli 2800 – 420031.08.2009
T2-4Vt13 paaluväli 4200 – 560031.08.2009
T2-5Vt13 paaluväli 5600 – 670031.08.2009
Pituusleikkaukset
T2-6Vt13 paaluväli 0 - 140031.08.2009
T2-7Vt13 paaluväli 1400 - 280031.08.2009
T2-8Vt13 paaluväli 2800 - 420031.08.2009
T2-9Vt13 paaluväli 4200 - 560031.08.2009
T2-10Vt13 paaluväli 5600 - 667531.08.2009
T2-11J1 plv 0 – 47 ja J2 plv 0 - 4031.08.2009
Teiden peruspoikkileikkaukset
T2-12Vt1331.08.2009
T2-13J1 ja J231.08.2009
4 Yksityiset tiet
Pituusleikkaukset
T4-1Y3 paaluväli 0 - 18431.08.2009
T4-2Y4 paaluväli 23 - 63931.08.2009
T4-3Y7 plv 0 – 188 ja Y10 plv 0-9331.08.2009
T4-4Y11 plv 0 – 70 ja Y12 plv 0 - 15631.08.2009
T4-5Y16 paaluväli 0 - 18631.08.2009
Teiden peruspoikkileikkaukset
T4-6Y3, Y4, Y7, Y10, Y11, Y12 ja Y1631.08.2009
6 Ympäristö
T6-1Meluselvitys (3.3Mb)28.5.2009
T6-2Luontoselvitys31.8.2009
7 Sillat ja rakenteet
T7-1S1 Akkamäen alikulkukäytävä, yleispiirustus31.8.2009
T7-2S2 Karhusjärven alikulkukäytävä, yleispiirustus31.8.2009
10 Liikenteenohjaus
T10-1Yleiskartta31.8.2009